02126359129 02126359315

خرداد 22, 1401
فیلر بهتر است یا چربی

فیلر بهتر است یا چربی؟

برای فهمیدن این ‌که فیلر بهتر است یا چربی باید تفاوت تزریق فیلر و چربی را با یکدیگر بررسی کنیم. همه ما ممکن است که بعد […]